Nobel Diplom

Kungliga Vetenskapsakademin Nobelkonstnär 2011-2014


Året 2011 tilldelades jag uppdraget från Kungliga Vetenskapsakademien i Stockholm, att tillverka Nobeldiplom i ekonomi, kemi och fysik under 3 år framåt. Uppdraget förlängdes senare med ytterligare ett år och då blev det 2014 års ekonomipris jag fick ta mig an.

Här nedan kommer några rader som tillsändes mig från den Ständige Sekreteraren Staffan Normark våren 2011.

Citat // Jag bekräftar härmed att du är utvald till Nobelkonstnär år 2011. Du kommer att erbjudas möjlighet att delta i diplomutformningen under tre år, för att på så sätt ges tillfälle att utforma konstverken till samtliga tre pris.

Ditt ämnesområde 2011 är ekonomi// Citat slut

Att bli Nobelkonstnär, innebär att man får tilldelat sig ett ämne per år. Av tradition så är diplomen inbundna i olika skinn.

Ekonomi får en gulbrun färg, kemi, vinröd-röd och fysik blir i blått. Man måste alltså förhålla sig till att det konstverk man skapar ska harmoniera till dessa färger. Priserna delas ut till en eller max tre personer./ämne. Alla får ett original. Inga tryck accepteras.

Vid sidan om konstverket, som alltid finns på vänster sida i diplomet ska även en kalligrafs text bindas in, och då på den högra sidan. De år jag arbetade som Nobelkonstnär, så var det Annika Rückert, Wien, som var kalligrafen och Ingemar Dackéus, Stockholm bokbindaren.

Här nedan ser ni mina Nobeldiplom till fysikpristagarna prof. Peter Higgs, UK, och prof. Francois Englert, Belgien. 2013.

Nobel 2011

Kungliga Vetenskapsakademin Nobelkonstnär 2011

2011 års pristagare i ekonomi är:


Professor Tomas J Sargent.
Professor of Economics and Business of New York University, New York, NY, USA.


Professor Christopher A Sims.
Professor of Economics and Banking, Princeton University, Princeton, NJ, USA.


Motiveringen lyder:
// för deras empiriska forskning om orsak och verkan I makroekonomi//


______________________________________________________________________________


Jag deltog under Nobelmottagningarna i Stockholm, den 7 december på Kungliga Vetenskaps Akademin

samt den 9 december på Nordiska Museet 2011.
Se nedan två foton därifrån. Dels på ekoniomipristagarna Thomas Sargent samt Christopher Sims, som jag tillverkade diplomen till. Sedan kommer ett foto på de övriga två konstnärerna på KVA som tillverkat kemi och fysikdiplomen. Från vä. Lena Cronström (kemi), Clarie Reistam (akademisekreterare på KVA) , Gebbe Karlsson (fysik) samt jag (ekonomi)









Läs mer på webbsidan: www.nobelprize.org

Ni kan beskåda diplomen genom att klicka på länkarna här under.

Thomas J Sargent Diploma  Christopher Sims Diploma


Texten som pristagarna fått av mig personligen lyder: //Likt spunna trådar, vävs världens ekonomiska beslut samman, genom vår historia och genom allas våras liv. Allt påverkar och förenar oss.//

Nobel 2012

Kungliga Vetenskapsakademin Nobelkonstnär 2012


Då är arbetet med mina Nobeldiplom till kemipristagarna Robert J. Lefkowitz och Brian. K.Kobilka, slutfört.

Årets komposition kan upplevas som ett inre abstrakt universum, i färger som harmonierar med det läder i oxblodsfärg, som de båda collagen blev inbundna i.

Jag och min mamma Marianne Wallgren, blev inbjudna till det stora Nobelminglet på Nordiska Museet den 9 december, där jag också fick möjlighet att möta kemipristagarna.

En stor upplevelse!









                    Prof. Robert J. Lefkowitz med fru Lynn                         Mötet med Prof. Brian K.Kobilka









                      Brian K. Kobilka med fru Tong Sun                                      Min mamma och jag


__________________________________________________________________________________


2012 års nobelpristagare i kemi är:

Robert J. Lefkowitz, USA samt Robert K. Kobilka, USA för studier av G-proteinkopplade receptorer

Läs mer på webbsidan:    www.nobelprize.org


Ni kan beskåda diplomen genom att klicka på länkarna här under.

Robert J. Lefkowitz Diploma    Brian K. Koblika Diploma


Texten som pristagarna fått av mig personligen lyder:

// I vårt inre universum, finns mönster av kroppens uppbyggda nätverk, formade som ett livsavgörande pussel.

Mikrobiologisk kommunikation, som gör att vi kan existera, och därtill få en färgrik palett av upplevelser, med hjälp av cellers receptorer. Vissa upplevelser är självklarheter, andra inte. De formar våra liv. Vad väntar? //

Nobel 2013

Kungliga Vetenskapsakademin Nobelkonstnär 2013

En stor upplevelse bär jag nu inom mig, efter att få ha varit med om Nobelfesten i Stockholm!

Allt, precis allt var fantastiskt!














Här presenteras lite av de stunder som jag, min dotter Stephanie och äldsta barnbarnet Robin 12 år,

fått uppleva den 9 -10 december 2013.


Först med Robin vid min sida på Nobelmottagningen på Nordiska Museet den 9 december samt ihop med Stephanie på Nobelprisutdelningen den 10 december på Stockholms Konserthus, samt den efterföljande middagen och festen på Stockholms Stadshus.

Underbart!









                                              Robin Jardeback                                                   Prof. Peter Higgs










                              Intervju med SVT, Jessika Gedin                Stephanie Jardeback beskådar medaljerna


Den personliga texten som mina pristagare fick av mig detta år:

" Att försöka förstå Higgspartikelns liv och existens är en storhet i sig. Att finna den är ännu större, värt ett Nobelpris!För mig som konstnär får verklighetens partikel omvandlas till en fantasi, i en ultramarint blå närvaro, där den mexikanska hattens siluett, bildar berg och dal mot en atmosfärisk himmel"


Ni kan beskåda diplomen genom att klicka på länkarna här under.

Francois Englert Diploma        Peter Higgs Diploma

Nobel 2014


2014 års nobeldiplomsarbete var alldeles speciellt.

Uppdraget jag fick av Kungliga Vetenskapsakademien 2011, sträckte sig över tre år och skulle egentligen vara slut efter den fantastiska Nobelfesten 2013.

Nu blev det inte så utan jag fick det hedrande förtroendet att få återvända och tillverka nobeldiplom för ytterligare ett år, alltså 2014. Jag tilldelades att ta mig an ekonomipriset.

Den 13 oktober fick världen reda på att det gick till Jean Tirole från Frankrike för hans analys av marknadskrafter och reglering. Tygla och förhindra bildandet av karteller och monopol hos stora företag och banker.

Den 9 december var jag på plats i Stockholm och fick möta honom och hans fru Nathalie, på den stora Nobelmottagningen på Nordiska Museet. Ett oförglömligt minne!

STORT TACK till Kungliga Vetenskapsakademien för fyra fantastiska år! Sju nobeldiplom har jag fått förmånen att skapa och de har gått till Thomas Sargent, ekonomi, Christopher Sims, ekonomi, Brian Kobilka, kemi, Robert Lefkowitz, kemi, Peter Higgs, fysik, Francois Englert, fysik och Jean Tirole, ekonomi.

Ibland tror jag att det är en dröm, men det är faktiskt alldeles sant!









                                      Nobeldiplomet Ekonomi                                                       Samtal med Jean Tirole









                      Tillsammans med Nathalie och Jean Tirole                Susanne Jardeback Olesen, Ulla-Stina Larsson
                                                                                                                      och Hans Karlsson överlämnar diplomen till
                                                                                                                      Kungliga Vetenskapsakademien den 11 nov 2014










              Ett trevligt återseende med Jessika Gedin, SVT.             Från vänster Ingemar Dackéus, min make Flemming

                                                                                                                  Olesen, Annika Dackéus och Hasse Karlsson









           Besöker Nobelmuseet och får provträffa Jean Tirole!          Med Nordiska Museet i bakgrunden där det pågår

                                                                                                                      förberedelser för kvällens nobelmingel








                 Min make Flemming vid en stor Nobelmedalj.


Den personliga texten som min pristagare fick av mig detta år är:


Färgen föder formen. Formen föder en ny färg som föder en ny form.
Ett bildspråk är fött! En komposition! Bildens färger och former framkallar ord inom oss.
Orden vi kan se, har samma tydlighet och genomslagskraft som de uttalade eller nedskrivna orden. Fritt eller reglerat? På papper eller i tanken?


Ni kan beskåda diplomet genom att klicka på länken här under


Jean Tirole Diploma


Konstnär Susanne Jardeback Olesen 2014

Kungliga Vetenskapsakademin Nobelkonstnär 2014